"Rabbim, bana bir asırlık beden, bin asırlık akıl, edebi ebediyete taşıyacak bir gönül lütfet." Mümin Özcan"İlim maden gibidir. Bir çabayla toprağına, bin çabayla altınına kavuşursun." Kayhan Baytar

Niçin Milli Bilgi Sistemleri?

            Bireyi sağlıklı ve güçlü kılan onun savunma sistemidir. Toplumlarında sağlıklı ve güçlü kalmalarını sağlayacak olan savunma sistemi, her türlü ihtiyaçlarını yine kendilerinin karşılayacağı Milli Bilgi Sistemleridir.

      Kendi tarihimize dönüp bir bakalım: mimariden ordu yapısına, devlet yönetiminden bayındırlık işlerine, her konuda muhteşem sistemler kurduğumuz dönemlerde dışarıdan alınmış bir tek örnek yoktur. Kurulan sistemlerin tümü Milli Bilgi Sistemleridir. Çöküş dönemlerinde ise Milli Bilgi Sistemine ait bir tek örnek dahi bulamazsınız.

      Niçin Milli Bilgi Sistemleri sorusuna bundan daha güzel karşılık olabilirmi?